THÔNG BÁO THỜI GIAN SINH HOẠT CHI BỘ

Thông báo đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ: Đúng 13 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 26/11/2016 có mặt tại phòng hội đồng để sinh hoạt chi bộ tháng 11/2016.