1447827826_20-11jpg

Thơ: LÀM THẦY GIÁO

                                  Cứ mỗi lần bước lên bục giảng                                   Tôi thấy mình là…
1447827826_20-11jpg

THƠ: BÀN GIAO

                                                      Tôi hiểu từng em như hiểu các con mình                            Em nghịch ngợm, em lầm lì ít…