1447827826_20-11jpg

TẬP SAN 20/11 NĂM 2017

VẦNG TRĂNG KHUYẾT; ĐOÁ HOA TRÊN TUYẾT TRẮNG; THẦY CŨ; YÊU NGHỀ; NHỚ THẦY CÔ; ĐIỀU ƯỚC CỦA CÔ; 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG; EM KHỜ LẮM PHẢI KHÔNG THẦY; TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG      
1447827826_20-11jpg

Thơ: LÀM THẦY GIÁO

                                  Cứ mỗi lần bước lên bục giảng                                   Tôi thấy mình là…
1447827826_20-11jpg

THƠ: BÀN GIAO

                                                      Tôi hiểu từng em như hiểu các con mình                            Em nghịch ngợm, em lầm lì ít…