HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 -2019

Tháng Chín 17, 2018 11:36 sáng

IMG_20180905_074150

Đ/C NGUYỄN THANH LƯƠNG BTCB – HT NHÀ TRƯỜNG PHÁT BIỂU

 

IMG_20180905_073505

Đ/C DƯƠNG THỊ HỒNG LỆ CTCĐ – PHT NHÀ TRƯỜNG ĐỌC THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC

IMG_20180905_074739

Đ/C PHẠM THỊ DIỄN PCT UBND XÃ PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ
IMG_20180905_075310

Đ/C DIỄN TẶNG QUÀ NHÀ TRƯỜNG NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI
IMG_20180905_075724

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ROON TẶNG QUÀ HỌC SINH TRONG NGÀY NĂM HỌC MỚI