Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, công nhận chuyên hiệu, kết nạp đoàn viên mới và hội thi chi huy đội giỏi của trường Thcs Quảng Xuân

Tháng Năm 18, 2018 8:54 sáng

IMG_20180324_164246IMG_20180324_163809