Liên hệ

TRƯỜNG THCS QUẢNG XUÂN

Địa chỉ: Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Lương – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0918677335
Email: ntluongthcsqxuan@quangbinh.edu.vn