CÁC GIÁO ÁN – BÀI GIẢNG NĂM HỌC 2018 -2019

Tháng Chín 17, 2018 10:34 sáng

Giao an ca nam.

GIAO AN TIN 9

So hoc 6.

Giao an Hinh hoc 6.

Tiết  5 Tia.

Tiết 12  Luy thua voi so mu tu nhien. Nhan hai luy thua cung co so.

Tiế48. luyen tap tinh chat cua phep cong cac so nguyen

Bai 6 Dinh dang trang tinh

Chuong II 5 Cong hai so nguyen khac dau

Chuong II 7 Phep tru hai so nguyen

bai 3 sinh hoc 8

Bai 3 Lai mot cap tinh trang tiep theo

BAI 15 ADN

Bai 16 Tuan hoan mau va luu thong bach huyet

Bai 18 Protein (1)

Bai 22 Ve sinh ho hap tuan 12

Sinh 9 giam phan

Bai 10 Nha Ly day manh cong cuoc xay dung dat nuoc

Bai 16 Thay thuoc gioi cot nhat o tam long (1)

GA BDHSG ĐỊA 7 2018 CS

Bai 29 Benh va tat di truyen o nguoi chuan

Bai 21 Quang hop t2

Bài 11 – TRật tự TG mới (1)

Bai 12 Nhung thanh tuu chu yeu va y nghia lich su cua cach mang khoa hoc ki thuat

Chuong III 3 Tinh chat co ban cua phan so

kiểm tra đánh giá mon tin hoc

nang luc mon tin hoc

Slide tập huấn mon tin hoc

Tai lieu tap huan GV Tin hoc 2018

Bài Tổng KN tháng 81945

Toán 7 .Hình học Tiết 57. Tính chất ba đường phân giác của tam giác