THÔNG BÁO

Tháng Năm 19, 2017 8:19 chiều

THỨ 7, NGÀY 20/05/2017, 7 GIỜ 30 PHÚT TẬP HUẤN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO FX-570VN PLUS

ĐỊA ĐIỂM: TẠI HỘI TRƯỜNG PHÒNG GD THỊ XÃ BA ĐỒN (TẦNG 3)

THÀNH PHẦN: TOÀN BỘ TỔ TOÁN

TẢI VỀ