HÌNH ẢNH NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Chín 6, 2017 8:58 sáng

Đ/C NGUYỄN THANH LƯƠNG ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG

Đ/C NGUYỄN THANH LƯƠNG

ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG

   IMG_20170905_081347

       TẬP THỂ NHÀ TRƯỜNG